Styret

NRRL.no   Ålesund

LA1Z - Ålesundsgruppen av NRRL

Styret

Valgt til styreverv 2017

Styret:

Formann LA6GH Nils Johan Liaaen
Nestformann LA6DFA Roger Larsen
Sendesjef LA6DFA Roger Larsen
Kasserer LA3LTA Bjørnar Ødegård
Sekretær LB2HG Harald Garberg Gule
Varamedlem LB0EH Egil Løkka
Varamedlem LA1WRA Bjørn Aarseth
Øvrige tillitsverv
Repeater Mgr LA3PT Audun Myrhol
QTH Manager LB2HG Harald Garberg Gule
QSL Manager LA9JKA Svein Rabbevåg
Data/Web ansvarlig LB0CH Thomas Sund Mjåland
Revisor LA6KHA Stig Rune Vatne
Vara til revisor LA9JKA Svein Rabbevåg
Valgkomite LB9UH Frank Strømmen
Valgkomite LA3DUA Arild Kvenseth